Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Presbiterválasztás 2017

A VÁLASZTÁS
MENETE
JELÖLTÁLLÍTÓ ÉS
ELFOGADÓ LAP
A JELÖLTEK
LISTÁJA
LELKIPÁSZTORI KÖRLEVÉL
HIRDETÉS
ELSŐ ÍZBEN
HIRDETÉS
MÁSOD ÍZBEN
GONDNOKI
KÖRLEVÉL
SZAVAZÓLAP
MINTA
A SZAVAZÁS EREDMÉNYE VÁLASZTÁSI PILLANATKÉPEK PRESBITERI
ESKÜ 2018
 

kicsi-kazettas-04.jpgkicsi-kazettas-01.jpgkicsi-kazettas-02.jpgkicsi-kazettas-03.jpg

Az Istentisztelet előtti percek... Mennyei Atyánknak hála, hogy az Ő végtelen kegyelméből megérhettük ezt a napot is, és hogy mindent szépen elkészítve tudunk az Igehirdetésre, az Úri Szent Vacsorára és az azt követő választásra tekinteni...

pic_a-valasztasi-kozgyules-kepei-00a.jpg

A Választási Bizottság asztala és székei, az odakészített kellékekkel
 

pic_a-valasztasi-kozgyules-kepei-01a.jpg

A Választói Névjegyzék, borítékokban a 140 db., pecsételetlen szavazólap
 

pic_a-valasztasi-kozgyules-kepei-04a.jpg

Igét hirdet Nt. Csabai Ágnes lelkipásztor

Fenti képen középen, az Úrasztala előtt látható a szavazó-láda, amelyet a választás megkezdése előtt több egyháztaggal szemrevételeztet, majd lezár és lepecsétel a Választási Bizottság.

... Úrvacsora vétel...

"Most azért, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel." - szólt a hitvizsgálat, a Hitvallás és a Bűnbocsánat hirdetése után a kedves, mindig várt meghívás. És Isten ritka ajándékot adott a mai napra a darányi reformátusoknak: a templomban lévők közül mindenki élt az Úri Szent Vacsora megtisztító lehetőségével! Áldassék az Ő Szent Neve, mind örökkön-örökké, Ámen!

... Közgyűléssé alakulás, a választás rendjének ismertetése ...

A levezető elnök-lelkész, Nt. Csabai Ágnes Isten áldását kéri a választókra és a választásra. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az egyházközség rendes tagjainak (106 fő) több, mint 30%-a, illetve a megválasztandó presbitérium létszámának több, mint háromszorosa jelen van, ezért a közgyűlést megnyitja. Elmondja, hogy a szavazólapon leadott szavazat akkor érvényes, ha a gondnokkal együtt összesen 8 azaz nyolc jelölést tesznek, tehát a gondnok jelölésén kívül még 7 presbitert jelölnek, sem többet, sem kevesebbet. Elmondja továbbá, hogy a gondnok jelölése egyúttal presbiterré történő jelölését is adja a szavazólapon. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választás akkor sikeres, ha a jelöltek számának legalább a kétszerese lesz a leadott szavazólapok száma. Ezt követően Tiszteletes Asszony felkéri a Választási Bizottságot a Presbiter- és Gondnokválasztás lebonyolítására.

A Választási Bizottság elfoglalja helyét. A szavazóurna ellenőrzése után azt nemzetiszín szalaggal átkötözik, papírcsíkkal leragasztják és pecsételik. Az elnök asszony felkérésére a gondnok tájékoztatja az egyháztagokat a választás lebonyolításának technikai részleteiről, melynek lényege, hogy a szavazás szépen, rendben történjen, előbb az asszony- oldal, majd a férfi- oldal tegye meg szavazatát oly módon, hogy a jelenléti ív aláírása után ki-ki vegye át a lepecsételt szavazólapot, majd kitöltés után kettétűrve helyezze azt a kiállított urnába.

pic_a-valasztasi-kozgyules-kepei-03a.jpg

A Közgyűléssé alakult Istentiszteleti gyülekezet 'asszony-oldala'
 

pic_a-valasztasi-kozgyules-kepei-05a.jpg

A 'férfi-oldal' kevesebben bár, mint az asszonyok, de egy akarattal

... A Presbiter- és gondnok választás eredménye ...

Idézet a Választási Bizottság 2017. 12. 3.-án kelt Jegyzőkönyvéből:

"... A választáson a szavazatok leadására 11:45-től 12:15-ig volt lehetőség, ezt követően a választási bizottság a választást berekesztette, és megkezdte a szavazatok összeszámlálását, illetve a szavazólapok tartalmi ellenőrzését.
A szavazatok összeszámlálása alapján a következő eredmény született;
A szavazati jogával 35 egyháztag élt, a 35 szavazatból 35 érvényes és 0 érvénytelen volt.
A szavazatok összeszámlálása alapján megállapítást nyert, hogy a 2018. január 1-től hivatalba lépő Presbitérium – amennyiben nem érkezik törvényességi óvás – az alábbiak szerint alakul (felsorolás névsor szerint);

- Gorjanác Gyuláné presbiter, 33 szavazat;
- Gyuri Sándorné (pót)presbiter, 20 szavazat;
- Jakab József presbiter, 30 szavazat;
- Kúsz Sándorné presbiter, 33 szavazat;
- Nagy János presbiter, 33 szavazat;
- Papp Irén presbiter, 27 szavazat;
- Potonyi Sándor (pót)presbiter, 16 szavazat;
- Sár Jánosné presbiter, 27 szavazat;
- Somogyi Gábor gondnok/presbiter 35 szavazat;
- Villányi László presbiter 31 szavazat. 

A választási bizottság a legkevesebb szavazatok értékelésénél megállapítja, hogy a kapott szavazatszámok alapján Gyuri Sándorné és Potonyi Sándor a Presbitérium póttagja lesz.
Összegzés: A választásra 140 db szavazólap készült, ebből felhasználásra került 37 db, melyből 35 db érvényes és db érvénytelen (bedobás előtti rontott*) volt. A felhasznált és a fel nem használt szavazólapok a szavazatszámlálás összes iratával, az új Presbitérium eskütételéig a választási bizottság elnökénél került elhelyezésre.
Megköszönve a Mindenható Isten segítségét, melyet a jelöltállítástól a választásig bizottsági munkánk során folyamatosan megtapasztaltunk, a jegyzőkönyvet lezártuk.

Darány, 2017. december 3. 13:15.

Nt. Csabai Ágnes Lelkipásztor
Közgyűlés Levezető Elnöke


Jovanovics Györgyné              Kertai Jánosné                Szokol Józsefné
     Bizottsági tag                  Bizottság Elnöke                Bizottsági tag
"

* = Az elrontott szavazólapot az egyháztag vissza szolgáltatta a Választási Bizottságnak, majd új, lepecsételt szavazólapot kapott!

[Néhány további fotó a választási forgatagból ide kattintva!]

[Visszatérés]

 
 

 

Profilkép


Látogató számláló


Statisztika

Most: 1
Összes: 35538
30 nap: 728
24 óra: 20